مواد مصرفی لیبل زن۱۲mm- PT-80 , PT-90 , PT-65


(بدلیل نوسانات بازار جهت استعلام قیمت تماس بگیرید)