(بدلیل نوسانات بازار جهت استعلام قیمت تماس بگیرید)

  • حداكثر 800 برگ
  • قابل استفاده به صورت دو دسته 400 برگي يا چهار دسته 100 برگي
  • سازگار با HL-6400DW